Breaking News
 |  | 

Marketing

WAŻNE INFORMACJE

img-responsive

Ważnymi informacjami wewnętrznymi jest własna statystyka i sprawozdawczość przedsiębiorstwa zawierająca na przykład dane o działalności firmy, jej powiązaniach z odbiorcami, trendach sprzedaży, zyskach itp. Często własne komórki mają zgro­madzone informacje o reakcjach konsumentów na różne środki strategii marketin­gowej, o zachowaniach się konkurentów oraz o reakcjach odbiorców na nowe pro­dukty. Ze źródeł zewnętrznych pochodzą dane gromadzone przez inne organizacje. Informacje zewnętrzne mogą być regularnie publikowane i powszechnie dostępne, mogą to być także opracowania wykonane za opłatą przez wyspecjalizowane ko­mórki i agencje dla określonych często adresatów — zleceniodawców.

wazne-informacje

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !