Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZALEŻNOŚCI WYSTĘPUJĄCE W GRUPIE

img-responsive

Okazało się, że członkowie organizacji zawodowych istotnie okazali się mniej wyalienowani, a przede wszystkim mniej bezsilni, niż pracownicy niezrzeszeni. Jednak zależność ta nie wystąpiła w grupie urzędników pragnących awansu. Stąd też Neal i Seeman stwierdzają, że dezalienująca rola związków znajduje zastoso­wanie przede wszystkim w stosunku do osób nastawionych na awans.W innych badaniach stwierdzono, iż poczucie alienacji jest niższe wśród osób należących do organizacji społecznych, uczestniczących w działalności poli­tycznej, chodzących do kościoła oraz identyfikujących się z partiami politycznymi.Z kolei z badań przeprowadzonych w Polsce w 1984 roku przez Korze­niowskiego  wynika, że bardziej wyalienowani czuły się osoby deklarujące większą religijność. Deklarowana przez Polaków religijność w latach osiemdziesiątych, zdaniem Korzeniowskiego, może być traktowana jako deklaracja polityczna. Uzyskany rezultat wskazuje, że sama przynależność do określonej grupy nie decyduje jeszcze o niskim poziomie poczucia alienacji.

zaleznosci-wystepujace-w-grupie

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !