Breaking News
 |  | 

Marketing

BADANIA MOTYWACYJNE

img-responsive

Zgromadzenie informacji o ilości i strukturze zakupów jest tylko częścią wiedzy o ryn­ku. Dla prowadzących badania marketingowe niezbędna jest także wiedza o moty­wach postępowania konsumenta. Celem badań motywacyjnych jest wyjaśnianie za­chowania się konsumentów na rynku, tzn. udzielenie odpowiedzi na pytania: dla­czego ludzie postępują w taki, a nie inny sposób, oraz co skłania ich do takiego postę­powania. Potrzeba analizowania motywów wynika głównie z faktu, że istnieje zwykle duża różnica między faktycznymi a ekonomicznie uzasadnionymi przyczynami postępowania konsumentów.

badania-motywacyjne

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !