Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYNIKI I DYSKUSJA

img-responsive

Poczucie izolacji – integracji (z jednej strony mamy tu do czynienia z poczuciem oderwania od innych, znaczących osób, z drugiej na­tomiast poczucie łączności z innymi ludźmi).Skala Wsparcia Społecznego, własnej konstrukcjiW celu wykazania różnic między średnimi wynikami w grupach niedosto­sowanych – dostosowanych społecznie, należących – nienależących do grupy, dokonano najpierw obliczeń podstawowych: średnia, odchylenie standardowe. Natomiast w celu określenia istotności różnic pomiędzy wymienionymi gru­pami posłużono się testem t.Uzyskane wyniki wskazują, iż osoby należące do grup nieformalnych, bez względu na ich rodzaj, charakteryzują się mniejszym poczuciem alienacji niż osoby nie należące do żadnych grup. Niżej przedstawione zostały rezultaty analiz}’ statystycznej odnoszące się do poszczególnych rodzajów poczucia alienacji.

wyniki-i-dyskusja

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !