Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CHARAKTERYSTYCZNE ZJAWISKA

img-responsive

W moim przekonaniu, zjawiskiem ogólnie charakteryzującym pedagogicz­ne relacje wśród różnych podmiotów edukacyjnych – w tym rodziny i szkoły —jest syntonia. Może one także „uzdrowić” stosunki między uczniami. Zasadniczym jej przejawem jest łatwość nawiązania kontaktu osoby (osób) z otoczeniem, in­nymi ludźmi, instytucjami, silami i ruchami społecznymi. Synonimem syntonii są takie formy zachowań i relacji międzyludzkich, w których przejawia się m.in. wspólodczuwanie, dialog, partnerstwo, otwartość, tolerancja, posza­nowanie indywidualności i odmienności oraz godności innego człowieka, a na­wet empatia i zachowania asertywne. Jest to również zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych osób. Jednym z ważnych elementów i podstaw syntonii jest lojalność wobec partnera w stosunkach międzyludzkich. Wprowadzenie tego elementu do relacji pomiędzy różnymi podmiotami a rodziną i szkolą, a także mię­dzy uczniami w szkole, stać się może ważnym przyczynkiem dla poznania współ­czesnych mechanizmów edukacyjnych.

charakterystyczne-zjawiska

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !