Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NATURALNE ZJAWISKA

img-responsive

Naturalnie, zjawiska przemocy i agresji, nietolerancji i dominacji fundamentalizmu przejawiają się także w wymiarach bardziej konkretnych i dotyczą również procesów eduka­cyjnych, życia codziennego, kontaktów i współżycia międzyludzkiego oraz żywionego, akceptowanego systemu wartości. Jednostki o odmiennych posta­wach, poglądach, obyczajach, kulturze i zachowaniu skazuje się niejedno­krotnie na ostracyzm, izolację moralną i psychiczną, pozostanie bez pomocy medycznej i socjalnej, np. nosiciele wirusa HIV czy narkomani, osoby inaczej zorientowane seksualnie . I tak, obecny konflikt bałkański i toczącą się tam krwawą wojnę Witold Nawrocki uzasadnia specyfiką kultury serbskiej. Okre­śla ją przede wszystkim rodzaj wyobrażeń Serbów o ojczyźnie, o domu ojczystym i o nadciągających zagrożeniach. Dom dla Serba to z jednej strony „centrum securitas”, ostoja bezpieczeństwa, z drugiej zaś zawsze oblężona twierdza.

naturalne-zjawiska

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !