Breaking News
 | Blog

latest articles

 • woman placing sticky notes on wall
  Inne tematy

  POWSTAJĄCE SIŁY

  Siły tego rodzaju powstają wówczas, gdy narkoman znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, osaczony przez własną chorobę, gdy zdołał już oszukać wszyst­kich swoich przyjaciół, wyłudzając od nich pieniądze na narkotyki, okradł każdą znaną mu osobę, nadużył dobrej woli dostępnych mu ludzi i tak dalece nie jest zdolny do samodzielnego życia, że błądzi tylko po ulicach…

  Read More
 • turned on black and grey laptop computer
  Inne tematy

  LOGICZNA KONSEKWENCJA SYTUACJI

  Tak więc, dobrowolnie zgłaszający się do Synanonu narkomani na ogół znajdowali się w ciężkim stanie fizycznym. Ich organizm był odwodniony, po­zbawiony witamin i białka, a umysł opanowany przez lęk i cierpienie. Ludzie ci w rezultacie wieloletniej przerwy w nauce, pracy i w ogóle w życiu spo­łecznym, wypadli z systematycznych rygorów i pod względem normalnego funkcjonowania…

  Read More
 • person touching and pointing MacBook Pro
  Inne tematy

  OBOWIĄZUJĄCA ZASADA

  W Synanonie obowiązywała zasada, zgodnie z którą nowicjusze musieli uczest­niczyć w jakichś formach aktywności i robili początkowo to, co było najmniej atrakcyjne, zajmowali bowiem najniższy status społeczny w obrębie grupy, które­go symbolem była ścierka i miotła. Przestrzegano tam żelaznej reguły: każdy nowy członek społeczności przejmuje zajęcia porządkowe od poprzednika. Śmiały trzy kardynalne warunki w regulaminie…

  Read More
 • man using MacBook
  Inne tematy

  WIĘŹ UCZUCIOWA

  W stworzonym przez Dedericha systemie trzy czynniki odgrywały zasadni­czą rolę w zmianie stylu życia narkomana: więź uczuciowa, wymagania i sposób porozumiewania się. Więź uczuciowa jest szczególnie ważna w tym procesie, ponieważ za­spokaja ludzką potrzebę miłości. Jeśli człowiek nie może zaspokoić swych potrzeb psychicznych lub społecznych – choruje na duszy. Miłość stanowi niezbędny „pokarm” dla „zdrowia duszy^’….

  Read More
 • graphs of performance analytics on a laptop screen
  Inne tematy

  TRZY RODZAJE KAR

  W Synanonie istniały trzy rodzaje kar: „zmycie głowy”, będące zazwyczaj rozmową, najczęściej w „cztery oczy”, w której wprost wyrażano pretensje, ocze­kując od delikwenta wyjaśnień; ogolenie głowy chłopcom „na zero’, a dziewczy­nom „na zapałkę”; wydalenie z Synanonu, co stanowiło karę najsurowszą.Różnice między miłością „bezwarunkową ’ a „wychowującą dotyczą tak­że osobistego jej doznawania. Miłość bezwarunkową przyjmuje się…

  Read More

Archiwa

Różne